Acties


Winteractie: maak kans op 250,- euro voor je housewarming 

 
Algemene voorwaarden en spelregels
winteractie 2019-2020Looptijd: deze actie start op maandag 2 december 2019 en de actie wordt beëindigd op vrijdag 20 maart 2020 om 03:50 uur; officiële starttijd van de lente 2020. Deelname: Deelname aan deze actie is mogelijk door binnen de actieperiode, toestemming voor deelname aan te geven via de schriftelijke en ondertekende opdrachtbevestiging voor verkoop of aankoop een woning. Winnaar: Deze actie kent 1 winnaar. De trekking: De trekking vindt plaats op vrijdag 20 maart 2020 tussen 9:00 en 12:00 uur door een nader te bepalen notaris. Bekendmaking: De winnaar wordt bekend gemaakt op vrijdag 20 maart 2020 tijdens kantoortijd, via de website www.Leidscherijnmakelaars.nlDe prijs: De te winnen prijs betreft 1 cadeaubon ter waarde van 250,- euro. Geldigheidsduur: De prijs is geldig tot 31 augustus 2020. Is de prijs voor deze datum niet geint dan wordt er een nieuwe winnaar getrokken en bekendgemaakt volgens herhaling van het bovenstaande proces en spelregels voorzien van nieuwe, nader te bepalen data. Diskwalificatie: Terugtrekking van de aankoop- of verkoopopdracht betekend automatisch terugtrekking van deelname aan de deze actie, ook met terugwerkende kracht na uitreiking van de prijs. Kansspel: De actie betreft een klein promotioneel kansspel ten behoeve van de promotie van de organisatie Leidsche Rijn Makelaars.

 

Hockeyclub Rijnvliet - 'Verbinden is verrijken'


Algemene voorwaarden en spelregels 

Beloningsactie: De actie betreft het uitreiken van een beloning ten behoeve van de promotie van de organisatie Leidsche Rijn Makelaars. De beloning komt tot stand indien iemand, iemand anders of zichzelf aanreikt, die vervolgens zijn/haar woning verkoopt via Leidsche Rijn Makelaars. De beloning is ten behoeve van de teampot van de aanreikende persoon. Looptijd: deze actie start op de dag van de officiële opening van het nieuwe clubhuis in 2019 en de actie wordt beëindigd op 1 januari 2021 om 00:00 uur. De prijs/beloning: De te verkrijgen prijs betreft 1 cadeaubon ter waarde van 100,- euro. Deelname/toestemming: Deelname aan deze actie is mogelijk door binnen de actieperiode, toestemming voor deelname te geven via de schriftelijke en ondertekende opdrachtbevestiging voor verkoop van de woning. De verkopende partij beslist uiteindelijk wie (maximaal 1 persoon) zich mag melden als rechthebbende op de deze prijs/beloning, op de getekende verkoopopdracht. Winnaar(s): Per verkochte woning wordt aan maximaal een kandidaat, eenmalig 100 euro aan kadobon uitgereikt. Bekendmaking: De deelnemer aan wie de prijs/beloning wordt uitgereikt wordt bekend gemaakt via de website van Leidsche Rijn Makelaars. Uitreiking: de uitreiking vindt plaats op de dag van het transport van de woning bij de notaris. Geldigheidsduur: De beloning is geldig tot 1 januari 2021. Is de beloning voor deze datum niet geint dan vervalt het recht op de prijs. Diskwalificatie: Terugtrekking
van de verkoopopdracht betekend automatisch
 terugtrekking van deelname aan de deze actie. 


 

Molenaarswijn - 'verbinden is verrijken'

actievoorwaarden en spelregels